Jak uzyskać maksymalną ilość punktów w scoringu?

Planujesz kupno mieszkania na kredyt? Zanim pójdziesz złożyć wniosek, dowiedz się, w jaki sposób bank oceniana Twoją wiarygodność kredytową. Świadome i konsekwentne budowanie pozytywnej historii płatniczej to najlepszy sposób, aby uzyskać kredyt hipoteczny na korzystnych warunkach.

Scoring – co to takiego?

Zanim bank udzieli Ci kredytu, chce ustalić, czy będziesz rzetelnym płatnikiem. To zrozumiałe. Pomyśl, że gdybyś pożyczał komuś większą kwotę również chciałbyś mieć pewność, że odzyskasz pieniądze. W jaki sposób bank oceni Twoją wiarygodność kredytową? Wykorzysta do tego celu dane znajdujące się w BIK-u (Biurze Informacji Kredytowej). Zgodnie z prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) banki są zobowiązane co miesiąc przekazywać do BIK-u informacje dotyczące terminu spłaty zobowiązań przez klientów, którzy zaciągnęli kredyt. Następnie banki zwracają się do BIK-u o wystawienie scoringu, czyli punktowej oceny wiarygodności kredytowej danego płatnika. Scoring może wystawić jedynie BIK i nie należy mylić go z BIG-iem (biurem informacji gospodarczej). Taki krajowy rejestr dłużników gromadzi nie tylko informacje przekazywane przez banki, lecz również przez innych usługodawców.

Co wpływa na ilość punktów w scoringu?

BIK określa wiarygodność kredytową w punktach (od 192 do 631) i gwiazdkach (od jednej do pięciu). Ilość punktów zależy od tego, jak wywiązujesz się ze swoich zobowiązań finansowych, ale nie tylko. Ocena punktowa jest również uwarunkowana tym, jak wypadasz na tle innych klientów banku. Jeśli Twój scoring jest zbliżony do scoringu kredytobiorcy regularnie spłacającego raty, masz większe szanse na uzyskanie pozytywnej oceny swojego wniosku. Analizując Twoją wiarygodność kredytową, BIK sprawdza, czy spłacasz raty w terminie, jak wiele zadłużeń posiadasz oraz czy przekraczasz limity debetowe na koncie osobistym i karcie kredytowej. Ważne jest również, jak długo zalegałeś z płatnościami oraz na jaką kwotę. Tak zwana jakość kredytów jest najważniejszym czynnikiem podczas wystawiania oceny (ok 76% całkowitej noty).

Jak zdobyć maksymalną ilość punktów?

Od tego, ile punktów (lub gwiazdek) otrzymasz od BIK zależy zarówno wysokość kredytu, jak i warunki, na jakich zostanie przydzielony. Jeśli chcesz zdobyć dużą ilość punktów w scoringu, musisz przede wszystkim spłacać wszystkie zobowiązania finansowe w terminie, wykazać się dobrą historią kredytową oraz rozsądnie wykorzystywać limity kredytowe na kartach płatniczych i rachunku osobistym. Mniejsze znaczenie ma częstotliwość, z jaką ubiegasz się o kredyty. Choć wiele osób obawia się, że częste wnioskowanie o kredyt może obniżyć ich wiarygodność płatniczą, to jest to czynnik, który wpływa na końcową ocenę jedynie w około 5%.