Kruk intensyfikuje swoją działalność w krajach Europy Zachodniej

Kruk intensyfikuje swoją działalność w krajach Europy Zachodniej

Grupa KRUK – lider zarządzania wierzytelnościami na polskim i rumuńskim rynku – zapowiedziała ekspansję na rynki zachodnie. Pierwszym krokiem w tę stronę był ubiegłoroczny zakup pakietów niespłaconych pożyczek w Niemczech i Włoszech, a także utworzenie placówek w tych krajach. Jeden oddział firmy KRUK został również zlokalizowany na terenie Hiszpanii.

W 2016 roku Grupa KRUK zamierza podwoić nakłady finansowe przeznaczone na działalność w innych krajach, a w przeciągu następnych dwóch lat planuje zwiększyć wydatki na rynkach zagranicznych w taki sposób, aby kilkukrotnie przerosły te ponoszone na rynku polskim.

rumunia

Co skłoniło firmę KRUK do podjęcia tak odważnej decyzji? Za zmianą stoją przede wszystkim statystyki. W ubiegłym roku łączna wartość wystawionych na sprzedaż niespłaconych długów wyniosła w Polsce prawie 14 miliardów złotych. To prawie 5 mld więcej niż w 2013 roku. Perspektywa wzrostu gospodarczego może jednak zwiększyć spłacalność kredytów w Polsce. Z kolei kraje zachodnie wciąż nie otrząsnęły się z kryzysu z początku tego tysiąclecia. We Włoszech wskaźnik niespłacalności pożyczek jest wysoki i wynosi aż 18 procent. Firma KRUK  widzi więc w ekspansji na inne rynki szansę na utrzymanie tempa rozwoju i zwiększenie swojej wartości rynkowej.