Polacy chcą płacić podatki!

Badanie „Postawy wobec płacenia podatków” wykonane przez CBOS pokazuje jasno – aż 9 na 10 Polaków uważa, że należy płacić podatki. Co ciekawe, niemalże tyle samo badanych twierdzi przy tym, że pieniądze pochodzące z podatków są wydawane przez państwo w sposób nieracjonalny. Jakie inne interesujące informacje ujawnia raport Centrum Badań Opinii Społecznej?

Podatki za wysokie i zbyt skomplikowane…

Przeprowadzone w dniach 5-12 maja br. na próbie 1100 dorosłych mieszkańców Polski badanie wykazało między innymi, że według 87% naszych rodaków podatki są zdecydowanie za wysokie. Z kolei 78% ankietowanych zwróciło uwagę na zbyt skomplikowany system opodatkowania, a aż 82% wskazało na jego nieszczelność i dużą ilość luk w prawie podatkowym.

…ale ich płacenie to obowiązek każdego Polaka

Co ciekawe, aż 65% Polaków, którzy brali udział w ankiecie, zadeklarowało, że uważa płacenie podatków za formę wyrażania swojego patriotyzmu. CBOS donosi, że przekonanie charakteryzuje szczególnie osoby powyżej 45. roku życia, mieszkające w miastach do 20 tys. ludności i uczestniczące w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu.

…chyba że w grę wchodzi abonament radiowo-telewizyjny

Interesująca jest również postawa Polaków wobec zachowań związanych z obchodzeniem konieczności płacenia podatków – nie każde uchylanie się obowiązku spotyka się z podobną reakcją społeczeństwa. Dla przykładu – aż 91% ankietowanych potępia nieodprowadzanie podatku VAT, a zaledwie 45% – nieuiszczanie opłaty za abonament radiowo-telewizyjny.