Co zrobić, gdy dłużnik zataja przed nami swój majątek

Osoba, której pożyczyliśmy pieniądze, uparcie ucieka od odpowiedzialności za swoje długi? Twierdzi, że nie posiada środków na ich spłacenie? My jednak dobrze wiemy, że jest inaczej. Nie czekajmy zatem biernie. Wystarczy, że oddamy sprawę w ręce odpowiednich instytucji.

Wpis do rejestru – sposób na nierzetelnych płatników

Krajowy rejestr dłużników (czyli tak naprawdę biuro informacji gospodarczej) to instytucja stworzona z myślą o osobach i przedsiębiorcach, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Ma zadanie nie tylko ostrzec przed nimi ich potencjalnych kontrahentów lub wspólników, ale również utrudnić im zaciąganie kolejnych długów w bankach czy innych instytucjach finansowych.

Dopisanie dłużnika do rejestru odbywa się jednak według ściśle określonych reguł. Przede wszystkim musi on zalegać ze spłatą zobowiązania dłużej niż 60 dni, a jego dług powinien wynosić odpowiednio minimum 200 zł (w przypadku osób fizycznych) lub 500 zł (w przypadku przedsiębiorstw). Taką osobę zadłużoną trzeba również poinformować o wpisie do bazy danych prowadzonej przez krajowy rejestr dłużników.

Windykacja – skuteczna i pro-ugodowa

Firmy windykacyjne to specjaliści, którzy pomagają wierzycielowi nie tylko odzyskać swoje pieniądze, ale również dokładnie sprawdzić sytuację majątkową osoby zadłużonej. Dzięki temu są w stanie stwierdzić, czy taka osoba rzeczywiście nie ma środków na spłatę zadłużenia, czy może celowo zataja przed nami swoją prawdziwa sytuację finansową. Działania firm windykacyjnych mają charakter polubowny i zawsze są zgodne z prawem.