Pierwsze kroki przy zakładaniu firmy

Wiele osób decyduje się podjąć życiowe wyzwanie i rozpocząć pracę na tzw. własny rachunek, zakładając firmę. Obecnie – dzięki różnym udogodnieniom zarówno prawnym, jak i administracyjnym – utworzenie własnej firmy jest procesem dużo łatwiejszym i znacznie krótszym niż jeszcze dekadę temu. Jakie są zatem pierwsze kroki w celu założenia własnego biznesu?

Start z własną firmą to w istocie spełnienie od kilku do kilkunastu formalności, wypełnienie i złożenie wymaganych dokumentów oraz zgłoszenie do różnych instytucji (o ile istnieje taka potrzeba).

Forma działalności

Zanim rozpoczniemy proces zakładania własnego biznesu, konieczny jest wybór formy działalności. Możliwe są następujące formy organizacyjno-prawne: jednoosobowa działalność gospodarcza (wraz ze spółkami cywilnymi), spółki handlowe: spółki osobowe (4 rodzaje) lub spółki kapitałowe (2 rodzaje). Warto już na początku wybrać odpowiednią formę, bowiem częstokroć późniejsze przekształcenie może wiązać się z dużą liczbą formalności.

Reguły funkcjonowania spółek cywilnych określa Kodeks cywilny. W tym przypadku podmiot o takiej formie organizacyjno-prawnej nie ma osobowości prawnej, a spółka cywilna jest właściwie umową dwóch niezależnie działających przedsiębiorców.

Spółkami osobowymi są z kolei spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne. Spółkami kapitałowymi są natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Każda ze wspomnianych form działalności ma swoje zalety, ale też i wady. Żadna z nich nie jest w pełni uniwersalna, chociaż z wielu względów na początek najwygodniejszą formą wydaje się być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub w przypadku niektórych zawodów spółka partnerska albo spółka jawna.

Rejestracja

Rejestracja firmy to najważniejszy krok w rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Krok jednak dość łatwy, bowiem możliwy do przeprowadzenia za pomocą Internetu. Zarówno jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę osobową, jak i kapitałową można zarejestrować poprzez odpowiednie aplikacje. Internet umożliwia zgłoszenie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zarejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Co warte podkreślenia, informacje z obu tych systemów są przekazywane do GUS, ZUS oraz urzędu skarbowego w celu nadania przedsiębiorcy numerów REGON oraz NIP.

Oczywiście, po zarejestrowaniu firmy dane o niej są dostępne we wspomnianych systemach, umożliwiając szybkie znalezienie i sprawdzenie dowolnej firmy, wyszukiwanie NIP oraz numerów REGON, sprawdzenie siedziby firmy czy jej struktury własnościowej.