Rejestr dłużników – 5 faktów do zapamiętania

Co zrobić, gdy dłużnik miesiącami nie spłaca należności? W jaki sposób uniknąć współpracy z nieuczciwym deweloperem lub biurem podróży? Odpowiedzi na wszystkie te pytania możemy uzyskać z biura informacji gospodarczej (BIG).

1. BIG to nie BIK

Podstawowym zadaniem BIG-ów jest przyjmowanie, przechowywanie i udostępnianie informacji gospodarczych. W Polsce działają cztery biura informacji gospodarczej. Każde z nich jest spółką prywatną i funkcjonuje na zasadach przedsiębiorstwa. Biuro Informacji Kredytowej (BIK) zostało powołane przez banki i Związek Banków Polskich, a jego głównym celem jest gromadzenie i przekazywanie historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Zasadnicze różnice między BIK a BIG dotyczą: rodzaju przechowywanych w ich bazach informacji, a także podmiotów, instytucji, które mogą je zamieszczać i pobierać oraz zasad dokonywania wpisów, ich aktualizacji i usuwania.

2. BIG to nie tylko „czarna lista”

Wiele osób mylnie zakłada, że BIG to jedynie „czarna lista”, czyli rejestr długów osób fizycznych, w którym gromadzone są dane dotyczące braku zapłaty za zobowiązania. Tymczasem jako konsumenci możemy samodzielnie dbać o to, by w BIG znajdowały się pozytywne wpisy. Wystarczy, że regularnie opłacamy swoje zobowiązania finansowe (raty, abonament, czynsz, itp.), a następnie zgłosimy się do usługodawcy z wnioskiem o dopisanie pozytywnego wpisu, który potwierdzi naszą wiarygodność płatniczą w biurze informacji gospodarczej.

3. Do BIG-u trafisz nie tylko za niespłacony kredyt

Negatywne wpisy trafiają do BIG-u nie tylko za niespłaconą ratę kredytu lub pożyczki. Informacje o zadłużeniu mogą być dopisywane z braku płatności za różnego rodzaju zobowiązania. Wystarczy, że zalegasz ze spłatą należności na kwotę minimum 200 zł przez okres co najmniej 60 dni, aby przedsiębiorca mógł umieścić twoje dane w rejestrze długów osób fizycznych. Jeśli te warunki są spełnione, do BIG-u mogą zostać dopisane wszystkie zaległości potwierdzone umową, fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem prawnym.

4. Więcej dłużników oraz… informacji pozytywnych

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. jako jedyne biuro informacji gospodarczej regularnie weryfikuje wielkość i strukturę swojej bazy danych przez niezależnego biegłego rewidenta. Na koniec III kwartału 2015 roku w Rejestrze znalazło się ponad 3,6 mln spraw o łącznej wartości blisko 17 mld złotych. To aż ok. 30% więcej niż w poprzednim kwartale. Rośnie liczba informacji o zadłużeniu, ale też liczba wpisów pozytywnych. Zgodnie z raportem Rejestru ich liczba na początku października 2015 roku wyniosła ponad 1,4 mln. A zatem liczba wpisów pozytywnych wzrosła niemal sześciokrotnie w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku.

5. Informacje pozytywne – korzyści dla ciebie

Wzrost liczby informacji pozytywnych, które trafiają do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. można tłumaczyć korzyściami, jakie może dawać pozytywna historia płatnicza. Pozytywne wpisy w BIG-u potwierdzają naszą wiarygodność i sumienność płatniczą. Dzięki pozytywnym wpisom w BIG-u możesz negocjować lepsze warunki kredytu lub pożyczki oraz zakupów na raty. Będąc terminowym płatnikiem, możesz również starać się o lepsze warunki umowy z dostawcą telewizji cyfrowej, telefonii komórkowej lub internetu.